TIN TỨC CÁC BÁO

Hoạt động chuyên môn

CHUYÊN ĐỀ : TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC LAO ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ HƯỚNG NGHIỆP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS

CHUYÊN ĐỀ : TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC LAO ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ HƯỚNG NGHIỆP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS

Tổ chức hoạt động giáo dục LĐSX và hướng nghiệp trong trường phổ thông là thực hiện nguyên lý giáo dục của Đảng Khoản 2, Điều 3-Luật Giáo dục: Học đi đôi với hành, GD kết hợp với lao [...]

Hoạt động công đoàn

Trung tâm Giáo dục Học sinh Dân tộc họp lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Trung tâm Giáo dục Học sinh Dân tộc họp lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam

     Thực hiện công văn số 1414/TLĐ ngày 21/9/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công văn số 229/CĐN-BTC ngày 29/9/2016 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Công văn số 600/CV-CĐN ngày 03/10/2016 của [...]

Hoạt động Đảng

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2016 VÀ QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 KHÓA XII

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2016 VÀ QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 KHÓA XII

Sáng ngày 31/12, Đảng uỷ Sở GDĐT đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016, Phương hướng nhiệm vụ năm 2017 và quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII, về dự [...]